fb pixel За нас 2R България Ⓡ Лидер на Пазара

За нас

2Р България ЕООД присъства на пазара от 1995 год.

Дейността на фирмата е производство, внос и търговия на осветителни тела и системи.

Основни предимства:

 • Притежава производствена база в нова, модерна сграда и два магазина на територията на гр. Пловдив;
 • Изключителен представител за България на най-голямата фирма за осветителни тела и консумативи–FSL;
 • Осъществява внос от Европа и Азия;
 • Работи с водещи марки–Philips,Osram,Hellas Schwabe,GE и други;
 • Разполага с търговски партньори в цялата страна;
 • Доставя стока на своите клиенти до всяка точка на България със собствен транспорт;


Продуктова гама:

 

Съществена част от дейността на фирмата е производството на стълбове за улично осветление, които могат да бъдат изработени и по индивидуален проект на клиента.

Нашият екип е отворен към възприемането на нови тенденции, идеи и техники в осветлението. Стремим се постоянно да обновяваме знанията си с цел поддържане на висока конкурентоспособност и качество на предлаганите от нас услуги и продукти.

 

Търговският екип на "2Р България" се намира в гр. Пловдив на адрес бул. "Марица" 196.

/ Това е булевардът на гърба на магазин Бриколаж /

 

 

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 

В 2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД е внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа (ИСУ), в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, и следния обхват:


„ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ЕЛЕМЕНТИ. ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ И ОСВЕТИТЕЛНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ.”


За изпълнение на своята политика по управление, Ръководството на 2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД е определило следните основни цели, които са рамка за определяне на конкретните краткосрочни цели по управление:

 • увеличаване броя на клиентите на организацията;
 • удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на клиентите и заинтересованите страни;
 • повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите продукти;
 • осигуряване на съответствие с приложимите задължения за спазване по отношение на качеството продуктите и услугите, здравето и безопасността при работа и околната среда;
 • оптимизиране на процесите чрез използване на нови технологии и оборудване, с цел повишаване на качеството, предотвратяване на замърсяването от дейността си и подобряване на условията на труд;
 • недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и другите заинтересовани страни;
 • провеждане на обучения и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите, включително с цел запазване на тяхното здраве и безопасност, както и за повишаване на личната им отговорност към опазване на околната среда;
 • повишаване на ефективността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • поддържане на мотивацията на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността си;
 • планиране на дейности и преглед на условията на труд с грижа за служителите, с цел непрекъснато подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд в организацията;
 • провеждане на обучения с цел повишаване на квалификацията на работниците, консултиране и участие на работниците и техните представители, включително с цел повишаване на личната им отговорност към осигуряване на качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа;
 • постоянно да подобрява системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и да повишава резултатността спрямо околната среда и здравето и безопасността при работа.РЪКОВОДСТВОТО ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ, В РАМКИТЕ НА КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДА СЛЕДВА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, И С ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕСТЕСТВОТО, МАЩАБА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО ОКАЗВАТ НЕЙНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ, КАКТО И СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА.

КАТО  УПРАВИТЕЛ  НА  2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД,  ДЕКЛАРИРАМ  ЛИЧНОТО  СИ  УЧАСТИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЯВЕНАТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ.

Управител:
Руси Русев

Дата: 20.04.2020 г.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ
© 2024 2Р България ЕООД. Всички права запазени.